TEst

Webinar – Brenselceller 2021

15. april, 2021

TBA

TBA

15. april, 2021

TBA

TBA

Mer informasjon kommer

Brenselceller kan brukes til mange formål, som for eksempel framdrift av kjøretøy, fartøy og luftfartøy, i tillegg til kraftproduksjon i stor og liten skala. NK 105 er den norske komiteen som jobber med standardisering av brenselceller, som igjen speiler den internasjonale komiteen TC 105 Fuel Cells i IEC.

NEK inviterer til et gratis webinar angående brenselceller.

Mer informasjon og påmelding finner du her

Program

10:00    Velkommen
Kristoffer Gjertsen – NEK
10:05    Om NEK og standardisering
Leif Aanensen – NEK
10:15    Virkemåte og aktuelle bruksområder for brenselceller
Anders Ødegård  SINTEF
10:30    Maritime Brenselcelle-systemer
Kristian Eikland Holmefjord  Corvus Energy
10:45    Brenselceller for kritisk infrastruktur
John Winterbourne  Ballard Power Systems
11:00    HyTunnelCS Pre-Normativ forskning på sikker bruk av hydrogen i tunneler og lukkede rom
Knut Vågsæther – Universitetet i Sørøst- Norge
11:15    Internasjonal standardisering av brenselceller
Laurent Antoni – Chair,  IEC TC 105 Fuel Cells
11:30    NK 105 Brenselceller
Kristoffer Gjertsen – NEK
10:50     Avslutning

Del: