TEst

Statusoppdatering Hydrogen: Sikkerhet og teknologi

10. mai, 2022

TBA

TBA

10. mai, 2022

TBA

TBA

Mer informasjon kommer

RENERGY har jobbet frem to store innovasjonsprosjekter som har kommet et godt stykke i planfasen, og beveger seg over i selve byggefasen.
Det skal installeres nytviklede drivlinjesystemer i Lofoten, og bygges et innovativt bunkringsanlegg for hydrogen i Rørvik.

Bli med, delta i diskusjon og få en statusoppdatering på teknologiutviklingen innen hydrogen. Endelig et treffpunkt for klyngen med mulighet for gode diskusjoner og samtaler underveis i programmet!

Foreløpig program:

  • Del 1 – Hydrogenprosjekter
    Vi får en oppdatert løypemelding fra Zero Kyst og Pilot E “Utslippsfri Arbeidsbåt. I tillegg får vi en gjennomgang på hva som skjer innen sikkerhet og risiko.
  • Lunsj og mingling
  • Del 2 – Status fra Enova
    Klyngepartner NTE har jobbet frem omfattende prosjekter og levert søknader på nasjonale hydrogenknutepunkt. Vi får status på program og prosess fra Enova og informasjon fra prosjektet.

Del: