TEst

Søkerwebinar: Miljøvennlig energi og CO2-håndtering

5. november, 2021

TBA

TBA

5. november, 2021

TBA

TBA

Mer informasjon kommer

Forskningsrådet lyser ut midler til miljøvennlig energi og CO2-håndtering i 2022 gjennom flere utlysninger, både for forskningsorganisasjoner og bedrifter. Noen av utlysningene er tematisk spissede der prosjekter med spesifikk ny kunnskap eller teknologi, kan søke.

Bedrifter kan søke på Innovasjonsprosjekt i næringslivet og Pilot-E.

På dette webinaret får du:

 • en totaloversikt over alle utlysninger innen temaet
 • vite mer om utlysninger og temaer som er mest relevant for deg. Velg blant disse parallellsesjonene:
  • CCS (alle utlysninger)
  • Miljøvennlig energi (Innovasjonsprosjekt i næringslivet, Pilot-E)
  • Miljøvennlig energi (Kompetanseprosjekt for næringslivet)
  • Miljøvennlig energi (Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv)
  • Miljøvennlig energi (Internasjonale fellesutlysninger)
 • mulighet til å stille spørsmål til Forskningsrådets fagrådgivere

For påmelding og mer informasjon, se Forskningsrådets nettsider

Del: