TEst

Seminar: utslippsfri energi, marin og maritim næring

15. juni, 2021

TBA

TBA

15. juni, 2021

TBA

TBA

Mer informasjon kommer

Nye tanker, mot til å satse og samarbeid på tvers kan føre deg langt. I dette seminaret vil vi presentere planer for verdens første havgående hydrogenfartøy, et havbruksprosjekt hvor flere aktører i fellesskap representerer nettopp slike tanker og satsing. Et konsortium bestående av teknologi- og industriaktører skal utvikle og bygge en hydrogenelektrisk arbeidsbåt for havbruksnæringen.

Dette vil være noe av løsningen for å oppnå målene om halvering av klimagassutslippene innen 2030 og deretter en utslippsfri havbruksnæring i 2050. Prosjektet viser hvordan man i fellesskap kan løse utfordringer og være banebrytende i grønne løsninger, og har fått støtte på 28 millioner kroner til utvikling og bygging av verdens første havgående hydrogenfartøy.

Program
Behovet/idéen/historien, presentasjon av verdikjeden
v/Thomas Bjørdal, prosjektleder Renergy

Verdikjedens aktører i verdikjeden, deres behov og motivasjon for å delta
– Kunde med ønske om «grønn profil»; v/Roger Eiternes, prod.sjef Midt-Norsk Havbruk AS 
– Transport / logistikk; hydrogendrevet servicebåt, v/Paul Ingvar Dekkerhus, adm.dir. Moen Marin Service AS 
– Energikilde, hydrogen; v/Tomas Fiksdal, CTOH2 Marine AS 
– Ny forretningsmodell; NTEs rolle i prosjektet, v/Håvard Nilsen, avdelingsleder Prosess og Digitalisering

Næringsklyngenes rolle
v/Olav Rygvold, styreleder Renergy

Hva må på plass for å få realisert denne typen prosjekter, hvordan gå frem?
Diskusjon / debatt / spørsmål

Møteleder
Finn Victor Willumsen, Marin Aqua AS og leder Fagråd Havbruk

Del: