TEst

Seminar med olje- og energiminister Tina Bru – Grønt løft for Trøndelag

13. august, 2020

TBA

TBA

13. august, 2020

TBA

TBA

Mer informasjon kommer

Fagråd Grønn konkurransekraft inviterer til seminaret «Grønt Løft for Trøndelag». Olje- og energiminister Tina Bru innleder om regjeringens grønne satsing, med fokus på CCS. Equinor, Sintef og Statkraft jobber alle med utvikling av verdikjeden for CO2 fangst, transport og lagring. De presenterer muligheter satsingen vil gi for trøndersk næringsliv og kompetansemiljø.

Her kan du melde deg på.

Del: