Seminar

Renergyseminar: Battery in reality

4. mai, 2023

12:00 - 16:00

Skippergata 14, Inngang B, Trondheim

4. mai, 2023

12:00 - 16:00

Skippergata 14, Inngang B, Trondheim

Utvikling og etterspørsel etter batterier for mobilitet ruller av sted. For batterier til stasjonært bruk har det stått mer i ro. Frem til nå? RENERGY inviterer til seminar om anvendelser av batterier for stasjonære formål, status og erfaringer fra klyngens ledende batteriaktører.

Batterier er en kritisk faktor i overgangen fra fossilt til fornybart i transportsektoren, og vil bli like kritisk i et kraftsystem med en stor andel variabel energiproduksjon. I dag er batterielektriske biler og batterihybride fartøy i stor grad et konkurransedyktig alternativ til fossil fremdrift, og elektrifisering av transportsektoren er med å drive batterikostnadene ned. Nå ser vi flere tjenester og pilotprosjekter med bruk av batterier i stasjonært bruk, fra bruk på oppdrettsanlegg, byggeplasser, fergekaier og til avlastning i strømnettet. Det settes av god tid til diskusjon og spørsmål.

12:00 Lunsj
13:00 Oppdatering på batteriforskning. Hva skjer, hva kommer og hva skal til?
SINTEF Energi v/Fride Vullum-Bruer
13:25 Erfaringer markedsutvikling maritime batterier
Siemens v/Inge Nordsteien
13:45 Flere havbruksanlegg tilkoblet nett ved bruk av batteriløsninger.
Fjord Maritime v/TBA
14:05 Hvorfor utvikle av energilagring som tjeneste – nytt initativ på gang
Ecotere, SINTEF m. fl.
14:20 PAUSE
14:30 Batteri som nettstøtte – Erfaringer fra pilotprosjekt i Lierne.
Tensio v/Rune Paulsen
14:50 Der ingen skulle tru at energiforsyningen kunne være utslippsfri?
GETEK v/Torbjørn Heimvik
15:10 Mobile ladeløsninger for en utslippsfri bygge- og anleggsbransje
Aneo Build v/Anna Willassen
15:30 Flytbatterier – En mer bærekraftig løsning for energilagring
Bryte Batteries v/Ellen Loxley
15:50 Avslutning – Thomas, RENERGY

Del: