TEst

Næringslivsdelegasjon til Storbritannia

14. september, 2022

TBA

TBA

14. september, 2022

TBA

TBA

Mer informasjon kommer

Norsk næringsliv innenfor energi, grønn industri, teknologi og kreative næringer drar i september til Storbritannia for å styrke samarbeidet med britene og nå felles mål om grønn og bærekraftig utvikling. Innovasjon Norge oppfordrer norske bedrifter til å bli med. 

Norsk næringsliv som jobber innenfor energi, grønn industri, teknologi og kreative næringer oppfordres til å ta kontakt for mulig deltagelse. Besøket starter i Aberdeen og avsluttes i London. 

Om delegasjonen 

Delegasjonen blir ledet av H.K.H kronprins Haakon og H.K.H Kronprinsesse Mette-Marit, som vil være på offisielt besøk i Storbritannia i tidsrommet 14.-16. september. Det planlegges for deltagelse av næringsminister Jan Christian Vestre og olje- og energiminister Terje Aasland.  

Besøket skal bidra til å styrke næringslivssamarbeidet mellom Norge og Storbritannia med fokus på samarbeid innen energi, grønn industri- og oppskalering av ny teknologi. I tillegg vil fremme av kultur og kreative næringer stå på programmet. 

Hvorfor være med? 

Norge og Storbritannia har historisk tette bånd – og Storbritannia er et av Norges aller viktigste eksportmarkeder. Et enda tettere samarbeid kan bidra til oppskalering av løsninger innenfor energi, grønn industri og diverse teknologinæringer. Sammen kan Norge og Storbritannia utvikle og implementere løsninger for å sette fart på det grønne skiftet. 

Delegasjonen vil være en mulighet for norske bedrifter til å møte relevante forretningspartnere og danne seg et nettverk med norske og britiske bedrifter. Det vil bli arrangert matchmaking mellom bedrifter både fysisk og digitalt, og deltagerne vil få verdifull markedsinnsikt, og kjennskap til britisk businesskultur. 

Mer info og påmelding her.  

Del: