TEst

Muligheter innen maritim sektor i Frankrike

28. januar, 2021

TBA

TBA

28. januar, 2021

TBA

TBA

Mer informasjon kommer

Elektrisk fremdrift, hydrogen og smarte havner

Innovasjon Norge Paris har lansert en fersk markedsrapport for den maritime næringen i Frankrike som blant annet omhandler ferger og persontransport, elvetransport, og smarte og grønne havner.

Frankrike har øremerket flere milliarder euro for å nå klimamålene. Herunder er den maritime næringen, hvor det skal satses på blant annet el-fartøy, hydrogen, smarte havner, smart offshore-industri og smarte skip. Frankrike står helt i startgropa løsningsmessig, men med vesentlige øremerkede summer og skyhøye ambisjoner blir det fort en attraktiv nasjon å samarbeide med. Flere franske aktører har allerede meldt interesse for norske løsninger. Rapporten er også omtalt i denne artikkelen, og kan lastes ned her.

RENERGY vil fremover satse mer på det Europeiske markedet og spesielt på utvikling av EU-prosjekter. Mulighetene i det franske markedet er interessant i seg selv, men dette er også et interessant underlag for å finne partnere og bygge utviklingskonsortium for EU-prosjekter.

Rapporten blir presentert av Eli Wærum Rognerud og Gyrid Espeland ved Innovasjon Norges kontor i Paris, som også fremover kan være en videre inngang til franske aktører.

For påmelding til arrangementet, gå inn her.

Del: