Muligheter innen maritim sektor i Frankrike

28. januar

09:00 - 10:00

Digitalt arrangement

Elektrisk fremdrift, hydrogen og smarte havner

Innovasjon Norge Paris har lansert en fersk markedsrapport for den maritime næringen i Frankrike som blant annet omhandler ferger og persontransport, elvetransport, og smarte og grønne havner.

Frankrike har øremerket flere milliarder euro for å nå klimamålene. Herunder er den maritime næringen, hvor det skal satses på blant annet el-fartøy, hydrogen, smarte havner, smart offshore-industri og smarte skip. Frankrike står helt i startgropa løsningsmessig, men med vesentlige øremerkede summer og skyhøye ambisjoner blir det fort en attraktiv nasjon å samarbeide med. Flere franske aktører har allerede meldt interesse for norske løsninger. Rapporten er også omtalt i denne artikkelen, og kan lastes ned her.

RENERGY vil fremover satse mer på det Europeiske markedet og spesielt på utvikling av EU-prosjekter. Mulighetene i det franske markedet er interessant i seg selv, men dette er også et interessant underlag for å finne partnere og bygge utviklingskonsortium for EU-prosjekter.

Rapporten blir presentert av Eli Wærum Rognerud og Gyrid Espeland ved Innovasjon Norges kontor i Paris, som også fremover kan være en videre inngang til franske aktører.

For påmelding til arrangementet, gå inn her.

Del: