Seminar

Luftfart 2023

1. mars, 2023

09:00 - 16:00

Scandic Hell

1. mars, 2023

09:00 - 16:00

Scandic Hell

Trøndelag som motor i det grønne skiftet

Trøndelag er godt posisjonert for å ta en rolle i utviklingen av fossil- og utslippsfri luftfart, med et sterkt kunnskapsmiljø, ambisiøse bedrifter og flere prosjekter i gang. Samtidig er det mange som ikke enda vet at de vil bli viktige aktører i utviklingen av grønn luftfart. Sammen har vi det som trengs for å levere løsninger både norsk og internasjonal luftfart trenger. Møt samferdselsministeren, topplederne, teknologiaktørene, forskerne og politikerne og få en oversikt over landskapet, mulighetene og problemstillingene.

Arrangementet er et samarbeid mellom Luftfartsforum, Næringsforeningen i Trondheimsregionen og Renergy Cluster.

Del: