TEst

Leverandørseminar Havvind

3. mai, 2022

TBA

TBA

3. mai, 2022

TBA

TBA

Mer informasjon kommer

RENERGY og NHO inviterer til et spennende seminar rettet mot leverandørbedrifter og andre aktører som jobber med havvind, eller som har relevante teknologier og ambisjoner om gjøre det.

Energiselskapet EnBW er en av de større internasjonale havvindaktørene som kommer for å knytte seg tettere til Midt-Norsk leverandørindustri med ambisjoner om havvindmarkedet..

Verdens energisystemer er i endring og markedet for havvind er ventet å vokse betydelig de neste tiårene. EU har konkrete ambisjoner om å utvikle henholdsvis 300 GW kapasitet fra havvind innen 2050, og flere land i verden har allerede etablert leverandørkjeder og nasjonale satsinger med mål om å utvikle egen industri og produksjon.

Her kan du melde deg på!

Foreløpig program:

09:00-11:00 En-til-en møter mellom bedrift og EnBW
11:00-11:30 Enkel lunsj og mingling
11:30-13:00 Foredrag fra EnBW og Norseman

Del: