Utsatt! Leverandørseminar Havvind

25. januar

TBA

TBA

RENERGY og NHO inviterer til et spennende seminar rettet mot leverandørbedrifter og andre aktører som jobber med havvind, eller som har relevante teknologier og ambisjoner om gjøre det. Arrangementet må dessverre utsettes, og ny dato kommer.

Vi kommer tilbake med ny dato så snart EnBW sin policy åpner for utenlandsreiser. Hvis situasjonen fortsetter å være uklar, så tar vi heller et digitalt webinar med 1:1 teamsmøter for de som måtte ønske det i etterkant. Men vi håper at det lar seg gjøre med et fysisk møte innen rimelig tid.

Energiselskapet EnBW er en av de større internasjonale havvindaktørene som kommer for å knytte seg tettere til Midt-Norsk leverandørindustri med ambisjoner om havvindmarkedet..

Verdens energisystemer er i endring og markedet for havvind er ventet å vokse betydelig de neste tiårene. EU har konkrete ambisjoner om å utvikle henholdsvis 300 GW kapasitet fra havvind innen 2050, og flere land i verden har allerede etablert leverandørkjeder og nasjonale satsinger med mål om å utvikle egen industri og produksjon.

Vet du allerede nå at du ønsker å komme på seminaret? Ta kontakt med Thomas Bjørdal, prosjektleder i RENERGY, for å melde deg på: +47 958 93 289 | thomas@renergycluster.no

Program og mer informasjon oppdateres fortløpende på denne siden.

Del:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email