Seminar

Kraft til kysten eller kraftløs kyst innen 2030?

22. august, 2023

09:00-11:00

Quality Hotel Prinsen

22. august, 2023

09:00-11:00

Quality Hotel Prinsen

Vi trenger lønnsomme grønne investeringer, lønnsom utslippsfri drift og tilgang på kraft langs kysten.

ZeroKyst i samarbeid med NHO og Fremtidens Industri, inviterer til temamøte i forbindelse med Aqua Nor.

Den grønne skiftet på sjøen har stagnert. Etterspørsel etter lav- og nullutslippsfartøy er for lav. Skal maritim sektor og sjømatnæringen nå nasjonale ambisjoner om halvering av klimagassutslipp, må det settes fart i bygging av grønn, maritim infrastruktur. Det trengs et krafttak for å for å få ned dieselforbruket. Hvordan skal vi sikre lønnsomme grønne investeringer, lønnsom utslippsfri drift og tilgang på kraft langs kysten?

På møtet blir det blant annet presentert helt nye tall som viser hva som skal til for å kutte utslipp fra kystfiskeflåten.

Dørene åpner 08:30.

Oppdatert program kommer.

Del: