TEst

Klimakveld på Dokkhuset: Hvordan løser vi både klimakrisen og naturkrisen?

15. november, 2021

TBA

TBA

15. november, 2021

TBA

TBA

Mer informasjon kommer

Verden står overfor to kriser: Klimaendringene, som nå merkes over hele kloden, og tap av naturmangold. Naturen og klimaet er gjensidig avhengig av hverandre og vi kan ikke løse klimaproblemet på en måte som skaper en større naturkrise. Men hvordan håndterer vi dette i praksis? Hvordan ta vare på naturmangfoldet når vi samtidig er avhengig av å bygge ut mye mer fornybar energi for å fase ut den fossile?

Til å innlede om klimakrisen og naturkrisen kommer Kikki Kleiven, klimaforsker og direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning, og Vigdis Vandvik, professor og naturkrise-ekspert fra Universitet i Bergen.  For å kommentere, og delta i samtale om disse temaene, kommer også Tord Lien, regiondirektør i NHO Trøndelag.

Det settes av god tid til spørsmål fra og samtale med publikum.

Mer informasjon og påmelding til arrangementet finner du på sidene til Norsk klimastiftelse.

Del: