Klyngetreff

Julefrokost for RENERGY-medlemmer

13. desember, 2022

08:30–11:30

TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim

13. desember, 2022

08:30–11:30

TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim

I samarbeid med TrønderEnergi inviteres våre medlemmer til hyggelig og sosial julefrokost.

Etter frokosten får vi høre om TrønderEnergis – og Aneos – tanker om den fornybare fremtiden og behovet for å tenke nytt.

Fornybar kraft har aldri vært viktigere. For å sette fart på energiomstillingen skal det splitter nye selskapet Aneo – som betyr «det nye» – satse stort innen fornybar energiproduksjon, elektrifisering og energieffektivisering.

Aneo blir et nytt og annerledes fornybarkonsern, etablert av TrønderEnergi og HitecVision. Nedslagsfeltet er nordisk og hovedkontoret legges til Trondheim.

Deres målsetning er å være en pionér med vilje og investeringskraft i det grønne skiftet. Aneo skal ha aktivitet i hele verdikjeden, fra strømmen produseres fra fornybare energikilder som sol, vann, vind og hydrogen, via styring og håndtering av kilowattene, til strømmen ender som kilometer på elbilen, temperatur i frysedisken, eller timer på anleggsmaskiner og kanskje også fly og båter.

Del: