TEst

Infomøte om EUs Innovasjonsfond

29. september, 2021

TBA

TBA

29. september, 2021

TBA

TBA

Mer informasjon kommer

Trøndelags Europakontor inviterer til infomøte om EUs Innovasjonsfond (EU Innovation Fund).

Programmet støtter fullskala demonstrasjonsprosjekter og videre oppskalering for innovativ lavutslippsteknologi, eksempelvis innen prosessindustri, CO2-håndtering, batteriverdikjeden, hydrogen og grønn skipsfart. Det vil derfor være av stor interesse for norske aktører. Den 26. oktober åpner en ny utlysning for storskala prosjekter, og både private og offentlige virksomheter kan søke.

I den forbindelse inviterer de norske regionkontorene i Brussel til informasjonsmøte onsdag 29. september. Med oss på laget har vi Jo-Kristian Røttereng fra Enova, som er nasjonalt kontaktpunkt for Innovasjonsfondet. Han skal gjøre oss bedre kjent med programmet og mulighetene det gir for norske aktører. I tillegg vil han informere om hvilke støtteordninger som finnes.

Målgruppe: Webinaret er fortrinnsvis for medlemmene/eierne til regionkontorene, og vil være særlig relevant for ansatte i næringsavdelingene i kommune/fylke og internasjonale rådgivere.

Program:

11:00-11:05 – Velkommen og introduksjon
Merete Mikkelsen, direktør ved Vest-Norges Brusselkontor

11:05-11:30 – EUs Innovasjonsfond – Introduksjon til programmet og nasjonale støtteordninger
Jo-Kristian Røttereng, seniorrådgiver i Enova og nasjonalt kontaktpunkt for Innovasjonsfondet

11:30-11:50 – Spørsmålsrunde

11:50-12:00 – Avrunding og informasjon om hvordan regionkontorene kan bistå i forbindelse med EU-programmer
Runa Monstad, direktør ved Stavangerregionens Europakontor.

Informasjonsmøtet vil foregå på Team.

Lenke direkte til møtet finner du her.

Del: