TEst

Grønn teknologi – globale trender og mulighetsrom

14. juni, 2022

TBA

TBA

14. juni, 2022

TBA

TBA

Mer informasjon kommer

Samfunnet har høye forventninger til innovasjon og utvikling av grønn teknologi. Da er det viktig at bedriftene som produserer det Norge skal leve av, har et faktabasert grunnlag. Patentstyret inviterer til frokostmøte hvor de går gjennom høydepunkter fra sin patentlandskapsanalyse.

Trykk her for mer informasjon og gratis påmelding til arrangementet

Program

09:00 – 09:10 | Velkommen
09:10 – 09:35 | Sammendrag og høydepunkter fra analysen v/Fredrik Lundvall, Patentstyret
09:35 – 10:05 | Panelsamtale med spørsmål og svar
Paneldeltakerne er fra Patentstyret, SIVA, Renewable Energy klyngen, Forskningsrådet Trøndelag og NTNU TTO. Vi diskuterer:

  • Grønn teknologi i Norge
  • Hvordan kan grønn teknologi bidra til at Norge styrker sin markedsposisjon/konkurranseevne
  • Hvilke forutsetninger har Norge for å gjøre det bra innen grønn teknologi og miljøvennlig energi
  • Hva kan virkemiddelapparatet gjøre for å bidra til «det grønne skiftet»

10:05 – 10:25 | Workshop
10:25 – 10:30 | Oppsummering og avslutning

Del: