TEst

ENOVA-webinar: EUs innovasjonsfond

5. november, 2021

TBA

TBA

5. november, 2021

TBA

TBA

Mer informasjon kommer

Fredag 5. november kl. 12:30 arrangerer Enova et webinar om 3. utlysning for EUs Innovasjonsfond

EUs Innovasjonsfond er et av verdens største fond for klimateknologi. Fondet er en del av EUs klimastrategi European Green Deal, hvor målet er en grønn europeisk økonomi med netto nullutslipp i 2050. Fram mot 2030 skal mer enn 20 milliarder euro deles ut til prosjekter som gir store utslippsreduksjoner. Denne gangen ligger det 1,5 milliard euro i potten til storskala prosjekter. 

– Enova har ansvar for Norges deltakelse i EUs innovasjonsfond og vi støtter norske søkere til fondet. Vi håper at mange nå gjør seg kjent med Europas fremste støtteordning for klimateknologi og seriøst vurderer denne muligheten, sier seniorrådgiver i Enova, Jo-Kristian Stræte Røttereng.. 

– På webinaret vil vi fortelle om mulighetene som åpner seg gjennom Innovasjonsfondet, hva som må til for å søke støtte og hva Enova kan bidra med. Vi håper på mange deltakere, for dette er en ordning som det er lurt å bli kjent med selv om virksomheten ennå ikke er klar for å søke, sier Røttereng.

Del: