Informasjonsmøte

Elektrifisering av jordbruket

26. januar, 2023

10:00-15:00

Mære Landbruksskole

26. januar, 2023

10:00-15:00

Mære Landbruksskole

Strøm og diesel blir dyrere, og klimautslipp skal ned. Hvordan påvirker dette elektrifiseringen av jordbruket og hvilke alternativer har vi?

Velkommen til Elektrifisering av landbruket, et samarbeidsarrangementet mellom Agritech Cluster og RENERGY.

Målet med dagen er å bli bedre kjent med Mære Landbruksskole, gården som vil bli den første i Norge uten utslipp av klimagasser. Mære Landbruksskole har tilgang til testfasiliteter for teknologibedrifter og gründere som vi skal se på. 

Dagen legger grunnlag for å se på mulighetsområder for videre satsinger innen elektrifisering av jordbruket. Samlingen vil passe godt for ansatte og ansvarlige som jobber med energi, og for bedrifter som tilbyr produkter og -tjenester innen stasjoner eller mobil energibruk.

PROGRAM

  • Nullutslippsgården, Tove Jystad, Mære Landbruksskole
  • Satsning og tilbud innen jordbruket, Erik Hatling, NTE
  • Omvisning på Mære Landbruksskole

LUNSJ

  • Hvem har gjort hvilke tiltak og hvilken produksjon de har på den gården. En undersøkelsen fra Viken om hverdagen ute hos bonden,  Martin S. Solli og Leidulf Husjord, Solli Bioenergi
  • Sol ute, sol inne. Redusert klimaavtrykk med solfangere og andre energiløsninger, Lars Petter Bartnes, bonde og ansatt i Fjøssystemer
  • Fremtidens energisituasjon og hvordan vi ser på fremtiden med fornybarenergi. Nye teknologiske muligheter for energiforsyning, Patrick Aanonli, Vingrip
    Ellen Loxley, Bryte Batteries 
  • Elektrifisering av gjødselpumpe, Birger Tunset, Duun Industrier
  • Testing av energibehov for ulike slåmaskiner, NLR Trøndelag 

Programmet oppdateres fortløpende.

Del: