Workshop

E-fuels: Drivstoff uten utslipp

9. april, 2024

10:00-15:00

Digs, Krambugata 2, Trondheim

9. april, 2024

10:00-15:00

Digs, Krambugata 2, Trondheim

Fly fra fossil til fornybar - er e-fuels løsningen?

E-fuels kan kutte utslipp. Det er mulig å nå målene om store utslippskutt fra luftfarten med eksisterende teknologi. Flyselskapene er villige til å betale. E-fuels er en del av løsningen. Dette krever energi, CO₂ og store investeringer. RENERGY inviterer til workshop om temaet, og samler de fremste kompetansemiljøene på grønn luftfart og e-fuels. Innledere fra Avinor, Norwegian, SINTEF, m.fl.

Arrangementet ledes av luftfartsdirektør Marit Helene Stigen.

Program:
09:30 Registrering og kaffe
10:00 E-fuels i Trøndelag

  • Innledning v/Marit Stigen, Trondheim lufthavn
  • Teknologiutvikling i flyindustrien v/Ken Flydalen, RENERGY
  • E-fuels og SAF, reguleringer og teknisk status v/Judit Sandquist, SINTEF
  • Markedsutsikter for e-fuels og dagens bruk av SAF v/Anders Fagernæs, Norwegian
  • Forsvarets strategi for utslippsreduksjon i luftfart v/Synne Enstrøm, Forsvarsmateriell

11:25 Kaffepause
11:45 E-fuels i Trøndelag

  • Hydrogenproduksjon i Midt-Norge v/Håvard Grøtan Nilsen, NTE
  • E-fuels i Midt-Norge veien videre – Diskusjon

12:30 Lunsj
13:30 Betydningen av Nasjonal transportplan for luftfart

  • Veikart for e-fuels i Trøndelag v/Ken Flydalen, RENERGY
  • Innføring i Nasjonal transportplan 2025-2036 v/Trond Bakken, SINTEF
  • NTP 2025-2036 – En fremtidsrettet utvikling av norsk luftfart? – Diskusjon  

14:35 Oppsummering og avslutning

Del: