Konferanse

Det smarte kraftsystemet i 2035

27. september, 2023

– 28. september, 2023

10:00

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

27. september, 2023

– 28. september, 2023

10:00

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Smartgridkonferansen 2023 i regi av Smartgridsenteret og Fornybar Norge.

I 2035 har vi tilknyttet vesentlig mer solkraft i lokale distribusjonsnett og vindkraftparker tilknyttet regionalt distribusjonsnett og transmisjonsnett. Samtidig har forbruket doblet seg sammenlignet med 2022. Med hardere drift av nettet og endrede og mer uforutsigbare værsystem, er nettselskapenes risiko knyttet til drift og klima økt.

Smartgridsenteret og Fornybar Norge inviterer til Smartgridkonferansen 2023. Konferansen er for deg som er ansvarlig og fagpersonell innen nettutvikling, -forvaltning og -drift i nettselskap. Produkt- og forretningsutviklere hos strømleverandører, teknologi- og tjenesteleverandører, akademia og myndigheter.

Høydepunkter fra programmet:

  • Scenario for drift av kraftsystemet i 2035 og de muliggjørende teknologiene presenteres.
  • Kunstig intelligens og delte data i samfunnskritisk infrastruktur – hvordan sikre kontroll?
  • Smarte løsninger i kundegrensesnittet en forutsetning for godt omdømme.
  • Neste generasjon AMS – datalagring og kantprosessering for økt nytte.
  • Digitale tvillinger – sentrale elementer i det smarte nettet.

Del: