TEst

UTSATT! Den videre elektrifiseringen av Trøndelag

19. mars, 2020

TBA

TBA

19. mars, 2020

TBA

TBA

Mer informasjon kommer

Elektrifiseringen av samfunnet skjer i et høyt tempo og vi opplever et voksende antall henvendelser om nytt og økt kraftforbruk og produksjon. Derfor inviterer Tensio og Statnett kommuner, regionråd, fylkeskommunen, næringsforeninger, NHO, LO, og andre relevante aktører til et dialogmøte på Stjørdal den 19. mars.

Utvikling av nettanlegg tar tid og skal behandles grundig av både oss og samfunnet som berøres. Det er derfor viktig at vi blir involvert i planer som krever tiltak i kraftnettet så tidlig som mulig. Elektrifisering av eksisterende virksomhet og ny næringsvirksomhet er positivt for samfunnet, og vi er avhengig av et godt samarbeid på tvers av sektorer for å få dette til på en best mulig måte.

Tensio og Statnett gjennomfører nå analyser for å se på hvordan det fremtidige strømnettet skal utvikles for å dekke behovet for strøm i Trøndelag generelt og stor-Trondheim spesielt.
På dette møtet vil vi presentere status for regionen, utfordringer og planer i området samt skissere gunstige lokasjoner for henholdsvis forbruk og produksjon. Pågående analyser utarbeides i dialog mellom Tensio, Statnett og interessentene i området, derfor er det viktig at vi får innspill fra aktørene.

Agenda

  • Velkommen av Trygve Kvernland, konsernsjef Tensio og Håkon Borgen, konserndirektør Statnett
  • Trøndelag: Regionalnett v/Tensio og transmisjonsnett v/Statnett
  • Stor-Trondheim: Regionalnett v/Tensio og transmisjonsnett v/Statnett
  • Åpen diskusjon og dialog

Sted
Quality Airport Hotel Værnes, Stjørdal sentrum

Tidspunkt
19.mars klokken 13.00-15.30

Det vil bli lett servering i forkant av møtet fra 12.30.

Påmelding gjøres her; https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/42465B407442455B427940

Har du spørsmål om møtet er det bare å ta kontakt med Bengt Eidem (414 32 558) i Tensio eller Martha Hagerup Nilson (971 71 310) i Statnett.

Del: