Arbeidsmøte

Årsmøte med strategidiskusjon

28. februar, 2023

– 28. februar, 2023

10:00 - 13:00

Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

28. februar, 2023

– 28. februar, 2023

10:00 - 13:00

Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

Energikommisjonen har levert sin rapport og budskapet er klart: Det er behov for et taktskifte. Vi må produsere mer kraft, spare mer energi, og bygge mer nett. Og alt dette skal skje raskt. Det har vi sagt lenge er det fristende å si, men uansett, økt politisk trykk er kjærkommet. Men – hva gjør det med våre prioriterte satsingsområder?

RENERGY inviterer medlemmer til årsmøte med strategidiskusjon, tirsdag 28. februar på Sverresborg hos Trøndelag Folkemuseum. I løpet av høsten 2022 har styret i RENERGY gjennomført en prosess for å tydeliggjøre strategien, og skal på møtet legge frem forslaget til nytt strategiformat. I forbindelse med årsmøtet 2023, ønsker vi en diskusjon hvor vi får medlemmers innspill til strategien.

Etter møtet blir det servert lunsjbuffet.

Agenda

10:00 – Årsmøte i RENERGY 2023
10:40 – Kaffepause
10:45 – Presentasjon av strategi
11:00 – Diskusjon og innspill
12:00 – Lunsj  

Del: