TEst

Aktuelle virkemidler for utviklingsprosjekter i vindkraftnæringen.

5. mars, 2021

TBA

TBA

5. mars, 2021

TBA

TBA

Mer informasjon kommer

Fredag 5. mars 2021 fra 09.00 – 11.00 arrangerer Windcluster Norway et webinar med søkelys på utviklingsprosjekter i vindkraftindustrien. De har invitert inn representanter fra virkemiddelapparatet for å gi en presentasjon av aktuelle virkemidler.

Etter presentasjonene er det lagt opp til en kort workshop der deltakerne inviteres til å presentere problemstillinger eller ideer for nye løsninger.

For mer informasjon om program, og påmelding til webinaret besøk nettsidene til Windcluster Norway
Påmeldingsfrist er onsdag 3. mars.

Del: