Invitasjon til seminar om industrisikkerhet 5. april