REPowerEU på agendaen i Brussel

Publisert 25/03/2022

Fra venstre: Petter Støa – SINTEF Energi, Bernhard Kvaal – TrønderEnergi, Eirill Bachmann Mehammer – SINTEF Energi, Ole Svendgård – RENERGY, Paal Frisvold – SINTEF.

EU skal fristille seg fra russisk gass på kort tid, og det er dermed mye aktivitet i Brussel knyttet til EUs energistrategier. Øverst på agendaen er REPowerEU.

– REPowerEU er EUs plan for å bli uavhengig av Russisk gass, og et felles Europeisk løft for rimeligere, sikrere og mer bærekraftig energi.

Det forteller Ole Svendgård, Klyngeleder i RENERGY. Han er på plass i Brussel for å møte aktører og høre mer om EUs energistrategier.

– Her listes det opp en rekke forslag til tiltak: Fra det å senke temperaturen med én grad, til raskere utbygging av energiproduksjon og hydrogen. Tiltakslisten utarbeides nå og betyr at det blir enda større etterspørsel etter løsninger som bidrar til energiomstilling både på kort og lang sikt, sier Svendgård.

Under besøket i Brussel har RENERGY besøkt SINTEFs kontor, samt vært på Trøndelags Europakontor, EERA (Eurpean Energy Research Alliance) og NHOs Brusselkontor.

– EU skal fristille seg fra Russisk gass raskt. Nå settes alle kluter til, sier Svendgård.

Source: European Commission.

Del: