Ledig stilling som EU-rådgiver

Publisert 21/09/2020

Renewable Energy Cluster (RENERGY) forsterker den internasjonale satsingen med vekt på deltakelse i EU-prosjekter. Som et ledd i denne satsingen er det opprettet en ny stilling som EU- rådgiver, og vi er derfor på jakt etter dyktige kandidater!

Klyngens hovedmål er å utvikle nye, bærekraftige energiløsninger som gir en raskere omstilling til fornybarsamfunnet, nasjonalt og internasjonalt. Norge er en av verdens ledende nasjoner innen utvikling- og bruk av fornybar energi, og har mye kunnskap, teknologi og systemløsninger å bidra med i europeisk sammenheng.

EU-rådgiveren vil styrke Norges og klyngens samarbeid med Europa gjennom deltakelse i EU-programmer. RENERGYs kjernekompetanse og satsinger sammenfaller godt med EUs strategiske prioriteringer, spesielt «Green Deal for Europe» og satsningsområde Klima, energi og mobilitet i Horisont Europa. RENERGY har ved flere anledninger identifisert muligheter i EU basert på relevante tema og interesse fra bedrifter i klyngen.

Med en EU-rådgiver vil klyngen ha større kapasitet til å realisere disse mulighetene. Dette vil gi økonomisk uttelling for klyngens medlemmer både direkte gjennom finansiering fra EUs programmer, men viktigere gjennom markedsadgang og salg av nye produkter og tjenester.

EU-rådgiveren blir ansatt i FI – Fremtidens Industri AS, og blir en del av klyngeteamet i RENERGY. Det er også opprettet en prosjektgruppe for EU-satsingen hvor SINTEF, NTNU, Trondheim kommune, Equinor, TrønderEnergi og NTE inngår. EU-rådgiveren vil også være del av et større EU-rådgivernettverk i regi av Innovasjon Norge, med aktiv kunnskapsdeling i nettverket og tett dialog med Innovasjon Norges regionale EU-ekspert.

Les mer om stillingen og søk via søknadsskjema på finn.no: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=192198230

For mer informasjon eller spørsmål om stillingen ber vi deg ta kontakt med

Del: