Verdikjede for fornybar energi, fra produksjon til sluttbruker. Næringsklyngen RENERGY består av virksomheter som representerer alle ledd i verdikjeden.