Hvordan lykkes med hjemflagging av industri – digital studietur

Publisert 21/10/2020

Illustrasjon: NCE Raufoss (https://www.sintef.no/prosjekter/nce-raufoss/)

Industri- og produksjonsmiljøet på Raufoss har lykkes med å hente hjem produksjon til Norge. Derfor inviterer NCE Aquatech Cluster, i samarbeid med Raufoss-miljøet, til digital studietur for å gi et innblikk automatisering og hvordan flere norske bedrifter kan lykkes med hjemflagging. Vi vil også stifte nærmere bekjentskap med katapulten Manufacturing Technology, SINTEF Manufacturing, NCE Raufoss og selskaper som opererer i disse fremtidsrettede fagmiljøene!

Medlemmer i RENERGY er invitert til å delta på den digitale studieturen. Arrangementet er gratis for meldemmer og dere finner mer informasjon om program og påmelding her!

Målet med den digitale reisen er:

  • Knytte kontakter med Norges fremste fagmiljøer innen automatisering
  • Få inspirasjon og senke terskelen til digital omstilling
  • Bevissthet om hvilken lavterskel bistand katapultene kan tilby for testing på veien mot automatisering/digitalisering
  • Vise eksempler på nytenkning innen automatisering av prosesser og automatisert produksjon av prosessutstyr. Hvordan være i forkant og bli konkurransedyktig i eksportmarkedene?
  • Knytte kontakter med andre klynger som deler interessefeltet

Hvem er disse miljøene?

MTNC er en såkalt katapult eller et testsenter der næringslivet kan teste ut ny teknologi og nye løsninger. Katapult-ordningen er offentlig støttet og bidrar til at bedrifter raskere, rimeligere og bedre evner å utvikle idéer fra konseptstadiet til markedsintroduksjon. Her tilbys lokaler, utstyr og kompetanse, der bedrifter kan teste, simulere eller visualisere teknologier, produkter eller tjenester. De utvikler og demonstrerer innovative produksjonsprosesser og muliggjørende teknologier i minifabrikker, i samarbeid med industri, forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Senteret er en pådriver i å gjøre norsk vareproduserende industri grønnere, smartere, mer nyskapende og mer produktiv.

SINTEF Manufacturing er et ledende internasjonalt forskningsinstitutt innen manufacturing, fra grunnforskning til industrialisering. De kombinerer generisk kompetanse med bransjekunnskap, for å løse komplekse problemstillinger gjennom flerfaglighet for sine kunder. SINTEF Manufacturing drifter katapulten på vegne av NCE Raufoss.

NCE Raufoss er det nasjonale kompetansesenteret for lettvektsmaterialer og automatisert produksjon, og har som ambisjon å fylle rollen som det norske senteret for all vareproduserende industri. NCE står for Norwegian Centre of Expertise og er en tung nasjonal satsing for å utvikle de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge

Del: