Ny rapport: Hydrogen til hurtigbåter

Publisert 27/01/2018

En studie på hydrogenforsyning, kaianlegg og sikkerhet laget av SINTEF og Greensight for Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag Fylkeskommune ønsker å omstille hurtigbåtene på strekningen Trondheim – Kristiansund til nullutslipp fra neste kontraktsperiode som starter 1. januar 2022. Hydrogenteknologi kan muliggjøre denne omstillingen, men hva er den beste løsningen for hydrogenforsyning? Er kaianleggene egnet for bunkring av hydrogen? Bør hydrogen produseres lokalt på unkringsstedet, eller på annet sted med transport til kai? Disse spørsmålene har SINTEF og Greensight sett nærmere på i en rapport som er skrevet på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune.

Rapporten anbefaler at hydrogenet produseres på annet sted enn på bunkringsstedet og at bunkring av hydrogen skjer direkte fra lastebil uten fast lagringsterminal på kaiområdet. For å kunne gjøre dette må det utvikles en løsning for overføring mellom bil og båt. Slik overføring skjer i dag med metan (naturgass eller biogass) i flytende form mange steder i Norge, men er ikke tidligere gjort med hydrogen.

Forfattere: Martin Hirth og Hilde Holdhus (Greensight), Anders Ødegård og Kyrre Sundseth (SINTEF)

 Last ned: Hydrogen til hurtigbåter i Trøndelag

En studie på hydrogenforsyning, kaianlegg og sikkerhet.


Del: