Trondheim legger til rette for hydrogen

Publisert 04/10/2017

Hydrogen blir nødvendig i nullutslippssamfunnet og noen må gå foran

Trondheim kommune har startet et prosjekt for å etablere et marked for hydrogendrivstoff i Trondheim. Det starter med at Sintef skal vurdere mulighetene og utfordringene i samarbeid med de kommunale enhetene Trondheim Eiendom og Trondheim bydrift, i tillegg til Trondheim Renholdsverk og TrønderTaxi.

– Trondheim er en teknologihovedstad og miljøby. Derfor skal Trondheim kommune gå foran i å ta i bruk hydrogen, og sørge for tett samarbeid med forsknings- og innovasjonsmiljøene på NTNU og Sintef. Forhåpentligvis får vi med oss det private næringslivet, sier rådmann i Trondheim, Morten Wolden.

Les mer på Trondheim 2030

Del: