Energi blir en tjeneste

Publisert 06/12/2017

«Energi blir en tjeneste» sa konsernsjef Christian Stav i NTE til 40 tilhørere under frokostmøte i regi av Fornybarklyngen.

Temaet var synet på fremtiden innen fornybar energi og Stav pekte på at strøm i form av kWh er et lavinteresseprodukt hvor det bare konkurreres på pris. Han forventer at effekt vil bli likeså viktig som energimengde og at konkurransen blir rundt energibaserte tjenester med Google og Amazon som konkurrenter. Stav klar på at han ser lyst på fremtiden som leder for en virksomhet som er en del av løsningen for store samfunnsutfordringer. Samtidig er det stort behov for utvikling på mange områder fra sluttbrukerprodukter til bedre bruk av data til prediktivt vedlikehold.

Bård Benum, CEO i Powel, fulgte opp med å peke på flere utviklingsmuligheter. «Det er et enormt potensial for digitalisering innen energi» sa han og sammenlignet med digitalisering inne andre bransjer. Utvikling innen datakraft, datafangst fra sensorer og informasjonsdeling gir nye muligheter og det er mye informasjon som ikke utnyttes.

«Powel er opptatt av å utvikle kompetanse lokalt og når vi utvikler kompetanse og nye løsninger er lokale relasjoner ekstremt viktig» sa Benum og fremhevet at Midt-Norge har gode forutsetninger for utvikling i koblingen mellom energi og digitalisering. Han avsluttet med å peke på microgrids, tetthet av elektriske biler og datasentre med 100% fornybar energi som mulighetsområder Norge bør gripe.

Bård Benum, CEO i Powel, holder en presentasjon

Bård Benum, CEO i Powel

Del: