Fem av ni Pilot-E tildelinger til medlemmer i Fornybarklyngen

Publisert 19/12/2017

Etter hard konkurranse er Asko, Kongsberg Digital, Powel, Siemens og TrønderEnergi blant de ni som er tildelt støtte fra Pilot-E programmet.

Etter hard konkurranse har ni prosjekter ledet av næringslivet mottatt 117 millioner kroner for å utvikle løsninger for utslippsfri transport på land og fremtidens digitaliserte energisystem. Fem av de ni prosjektene ledes av medlemmer i Fornybarklyngen. Støtten gis gjennom PILOT-E, den felles finansieringsordningen til Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Prosjektene utføres i partnerskap for å utvikle nye helhetlige løsninger raskt fra ide til marked.

– Fremtidens energiløsninger er både utslippsfrie og digitale, og det er en stor anerkjennelse til Trøndelag og Fornybarklyngen at vi er tungt inne i disse prosjektene som Enova, Innovasjon Norge og Forskningsrådet nå sier de har tro på at skal lede Norge inn i energifremtiden, sier konsernsjef i TrønderEnergi Ståle Gjersvold.

Asko og Siemens skal lede hvert sitt samarbeidsprosjekt for å utvikle el- eller hydrogenbaserte løsninger for tunge kjøretøy. Kongsberg Digital leder et prosjekt som skal utvikle løsninger til bruk i fremtidens digitale energisystem. TrønderEnergi sitt prosjekt heter «Fremtidens intelligente energistyring i bygg og industri», og er inngått i samarbeid med Norsk Kylling og GBS (Green Building Solutions) for anvendelse i den nye fabrikken til Norsk Kylling som skal bygges i Orkdal. Powel har fått støtte til prosjektet «Design og drift av kraftsystem med lokale ressurser» hvor også TrønderEnergi deltar. Dette prosjektet skal utvikle og pilotere nye teknologier for design, overvåking og drift av kraftsystem med lokale kraftressurser, inklusive mikronett.

Prosjektene som nå blir tildelt nasjonal støtte følges også av toppen i det politiske Norge.

– Ny kunnskap og ny teknologi blir avgjørende for å skape fremtidens fleksible energisystem. Denne tildelingen er et viktig ledd i dette, og viser hva som er mulig å få til når forskningsmiljøer, næringsliv og myndigheter jobber sammen, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Tildelingen fra PilotE inngår i et større strategisk bilde der Norge med bidrag fra både næringslivet og forskningsmiljøer skal realisere ambisjonen om å bli et lavutslippssamfunn, samtidig som det er et mål at norsk næringsliv skal evne å gjøre god forretning på det grønne skiftet.

– Pilot-E skal hjelpe norske aktører til å realisere morgendagens løsninger, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Del: