Energi blir en tjeneste

«Energi blir en tjeneste» sa konsernsjef Christian Stav i NTE til 40 tilhørere under frokostmøte i regi av Fornybarklyngen. Temaet var synet på fremtiden innen fornybar energi og Stav pekte på at strøm i form av kWh er et lavinteresseprodukt hvor det bare konkurreres på pris. Han forventer at effekt vil bli likeså viktig som […]