Hvordan unngå datakriminalitet?

Sammen med NCE Aquatech Cluster, MIDSEC Cluster og Fosen Innovasjon arrangerte Fornybarklyngen 5. april seminar om datakriminalitet og industrisikkerhet. De frammøtte fikk en formiddag med gode faglige presentasjoner som gir et godt grunnlag for å sette IT-sikkerhet høyere på dagsorden i egen bedrift. PST Trøndelag innledet med en gjennomgang av den ferske rapporten Nasjonal trusselvurdering […]