Styret

RENERGY sitt styre består av:

Olav Rygvold

Styreleder. Tidligere leder for energidivisjonen i Siemens og plassjef for Siemens Trondheim

Petter Støa

Vice President Research, SINTEF

Svein Olav Munkeby

Adm. direktør NTE Marked AS

Styremedlem i Fornybarklyngen, Hanne Wigum

Hanne Wigum

Head of Renewable Research and Technology, Equinor

Styremedlem i Fornybarklyngen, Jørn Arvid Endresen

Jørn Arvid Endresen

Administrerende Direktør for ASKO Midt-Norge

Ann Merethe Lysø Sommerseth

Leder Digitale Tjenester og Produkter i TrønderEnergi

Eirik Lockertsen

Daglig leder i Solbes

Berit Rian

Administrerende direktør, Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Silja Rønningsen

Fyrtårnkoordinator, Trondheim kommune

Ragnhild Elizabeth Aune

Professor ved Institutt for materialteknologi, NTNU