FME Northwind

Energiproduksjon

NorthWind er et forskningssenter for vindkraft. Senteret ledes av SINTEF, og skal bidra til lønnsom norsk eksportindustri innen havvind, nye grønne jobber, og vindkraft som respekterer natur og mennesker.

NorthWind (Norwegian Research Centre on Wind Energy) skal gjennom forskning bidra til å kutte kostnader og øke effektiviteten til havvind for å berede grunnen for en konkurransedyktig norsk eksportindustri. Senterets hovedmål er å fremme fremragende forskning og innovasjon. Denne forskningen forventes å levere minst 20 innovasjoner som vil gi grunnlag for nye jobber i Norge; økt eksport; teknologi for konkurransedyktige flytende vindparker innen 2030; og bærekraftig utvikling av vindenergi med respekt for både natur og samfunn, på land og til havs.

Prosjektets varighet er fra 2021 til 2028.

Video: SINTEF Energy Research

Partnere

Senteret ledes av SINTEF sammen med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges Geotekniske institutt (NGI), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Universitetet i Oslo (UiO).

Internasjonale assosierte forskningspartnere er DTU, TNO, Fraunhofer, University of Strathclyde, NREL og NCEPU.

RENERGY er næringslivspartner i NorthWind, og totalt er 50 partnere fra forskning og industri over hele verden med i prosjektet.

Kontaktperson

Ole Svendgård

Klyngeleder

913 83 159

Del prosjekt: