Publikasjoner

Aktuell medieomtale

Enova-million til hydrogenknutepunkt på Rørvik

29. september 2021 | Kystmagasinet

Investing in the green shift

15. september 2021 | WorldFishing

Klimasatsing skal bidra til å halvere utslipp fra fiskeri- og havbruksnæringen

06. september 2021 | TV2

Dieseldrevne fiskesjarker skal bygges om til å bli klimasnille

03. juni 2021 | MN24

Bedrifter setter av 65 millioner kroner til å utvikle hydrogen-elektriske fiskebåter

27. mai 2021 | Teknisk Ukeblad

Trøndelag er verdensledende på hydrogenbruk: – Vi er i gang med noe som kan bli svært stort

06. mai 2021 | LO-Aktuelt 

Kronikk: Slik kan vi få ren energi til fremtidens oppdrett

08. februar 2020 | Fiskeribladet

60 prosent av oppdrettsanleggene har landstrøm. Klynge mener resten må elektrifiseres på annet vis

02. februar 2021 | Teknisk Ukeblad

Får 28 millioner til hydrogenbåt til oppdrett

14. januar 2021 | E24

Klynge vil ha egne konsesjoner for nullutslippsløsninger

16. desember 2020 | Teknisk Ukeblad

Fornybarklyngens tre råd kan gi opp til 6 milliarder kroner til utvikling av hydrogenløsninger

14. desember 2020 | Tekfisk

Logo og medlemsmerke

Medlemsmerke