Mobilitet

Transport og samferdsel er den sektoren som står foran størst endring for å redusere klimautslipp. Endring av energiform (drivstoff) fra petroleum til fornybar energi er det viktigste grepet. Spesielt innen maritim sektor har Norge et sterkt utgangspunkt som foregangsland. RENERGY er opptatt av forsyningen av fornybar energi som drivstoff til mobile formål. Dette inkluderer ny energilagring, bygging av ny infrastruktur og utvikling av nye verdikjeder som kan levere høye effekter på nye steder.

Kontaktpersoner

Ole Svendgård

Olav Rygvold

Styreleder

+47 920 85 743
olav@renergycluster.no