Hitra og Nærøysund skal redusere avfall ved gjenbruk

Hitra og Nærøysund setter i gang et omfattende arbeid for å gjøre havne- og industriområdene sirkulære. Målet er kutt i utslipp, redusert kraftbehov, og bedre utnyttelse av naturressurser og råvarer. Prosjektet, som ledes av Fremtidens Industri, blir støttet gjennom Innovasjon Norges klyngeprogram. Trondheim Havn, Nord-Trøndelag Havn Rørvik, Hitra Industripark og Kysthavn og Kråkøya Eiendom er […]