Energisystemer

Energisystemet står ovenfor store endringer som involverer mange aktører og nye løsninger. Hvordan passer nye teknologier sammen i energisystemet? Hvordan kan vi utvikle nye forretningsmodeller og verdikjeder som gir lønnsom omstilling og utvikling? RENERGY samler aktører og teknologier med ulike roller i energisystemet for å utveksle trender og identifisere behov og muligheter. 

Kontaktpersoner

Ole Svendgård

Klyngeleder

+47 913 83 159
ole@renergycluster.no

Thomas Bjørdal

Prosjektleder

+47 920 85 743
thomas@renergycluster.no

Prosjekter