Energisystemer

Energisystemet står ovenfor store endringer som involverer mange aktører og nye løsninger. Hvordan passer nye teknologier sammen i energisystemet? Hvordan kan vi utvikle nye forretningsmodeller og verdikjeder som gir lønnsom omstilling og utvikling? RENERGY samler aktører og teknologier med ulike roller i energisystemet for å utveksle trender og identifisere behov og muligheter. 

Kontaktpersoner

Ole Svendgård

Thomas Bjørdal

Prosjekter