Energiproduksjon

For å gjennomføre det grønne skiftet trenger vi mer fornybar energi, både gjennom å effektivisere eksisterende anlegg, og bygge nye. Alle energiproduksjon medfører ulemper som må vurderes i det enkelte tilfelle, men der man velger å bygge ut bør vi utnytte ressurser og verdiskaping best mulig. RENERGY er opptatt av ny produksjonsteknologi, samspill mellom produksjonsformer i energisystemet, energiproduksjon i lokale energisystemer og næringsutvikling knyttet til store utbyggingsprosjekter.

Kontaktpersoner

Ole Svendgård

Thomas Bjørdal