Ole Svendgård

Siemens batterifabrikk i Trondheim åpnet 28. januar

Statsminister Erna Solberg åpnet fabrikken, som med sin batteriproduksjon kan gi et enormt teknologiskifte for nasjonal og internasjonal skipsflåte. Siemens plasserer seg i sentrum av el-revolusjonen gjennom storsatsingen på batteriproduksjon i Norge. Rundt 100 millioner kroner er investert i den hel-robotiserte fabrikken i Trondheim, som skal produsere batterimoduler både til offshore sektoren og marinemarkedet. Det …

Siemens batterifabrikk i Trondheim åpnet 28. januar Les mer »

ASKO Midt-Norge tildelt energipris

ASKO Midt-Norge AS er vinnere av Trondheim kommunes energipris 2018 for sin satsniong på hydrogen og elektrifisering av transport. Utslipp fra transportsektoren utgjør en av samfunnets store miljøutfordringer. Ved sitt anlegg på Tiller fremstiller ASKO Midt-Norge hydrogen, ved hjelp av lokalprodusert solenergi og strøm fra vindkraftanlegg. – Dette representerer smart og fremtidsrettet energibruk, energiproduksjon og …

ASKO Midt-Norge tildelt energipris Les mer »

Fornybarklyngen får Arena-status

I dag fikk Fornybarklyngen tildelt Arena-status og blir dermed en del av klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Dette er en stor annerkjennelse av arbeidet som er gjort i Fornybarklyngen så langt, og av klyngens videre utviklingspotensial. Statusen som Arenaklynge gir både deltakelse i et fagnettverk med andre klynger og et finansieringsbidrag til videre utvikling av klyngen. …

Fornybarklyngen får Arena-status Les mer »

Summer Innovation School

Innovasjonskurs med vekt på fornybar energi for studenter i sommerjobb, ansatte og andre interesserte i samarbeid med Engage på NTNU. Flere bedrifter i Fornybarklyngen ansetter sommerstudenter. I mange av sommeroppgavene ser man at egenskaper som omfatter evne til å tenke nytt, forretningsutvikling og arbeid i team er viktige. I samarbeid med Engage på NTNU har …

Summer Innovation School Les mer »

Ny rapport: Hydrogen til hurtigbåter

En studie på hydrogenforsyning, kaianlegg og sikkerhet laget av SINTEF og Greensight for Trøndelag fylkeskommune Trøndelag Fylkeskommune ønsker å omstille hurtigbåtene på strekningen Trondheim – Kristiansund til nullutslipp fra neste kontraktsperiode som starter 1. januar 2022. Hydrogenteknologi kan muliggjøre denne omstillingen, men hva er den beste løsningen for hydrogenforsyning? Er kaianleggene egnet for bunkring av …

Ny rapport: Hydrogen til hurtigbåter Les mer »

Utviklingskontrakt for utslippsfri hurtigbåt

Trøndelag fylkeskommune utlyser utviklingskontrakt for utvikling av fremtidens nullutslipps hurtigbåt. Trøndelag fylkeskommune inviterer til deltagelse i før-kommersiell anskaffelsesprosess. Det vil bli gjennomført en konkurranse om ide og løsning for fremtidens nullutslipps hurtigbåt som skal betjene fylkeskommunenes tjenestebehov. Leveransen består av en konseptkonkretisering/prosjektbeskrivelse og en prosjektgjennomføring. Formålet med prosjektgjennomføringen vil være å demonstrere  at drift av …

Utviklingskontrakt for utslippsfri hurtigbåt Les mer »

Fem av ni Pilot-E tildelinger til medlemmer i Fornybarklyngen

Etter hard konkurranse er Asko, Kongsberg Digital, Powel, Siemens og TrønderEnergi blant de ni som er tildelt støtte fra Pilot-E programmet. Etter hard konkurranse har ni prosjekter ledet av næringslivet mottatt 117 millioner kroner for å utvikle løsninger for utslippsfri transport på land og fremtidens digitaliserte energisystem. Fem av de ni prosjektene ledes av medlemmer …

Fem av ni Pilot-E tildelinger til medlemmer i Fornybarklyngen Les mer »

Energiutredning for Granåsen

Fornybarklyngen deltar i energiutredning for å finne innovative energiløsninger for Granåsen idrettsanlegg frem mot et mulig VM i 2023 Trondheim kommune har i samarbeid med SIAT – Senter for idrettsanlegg og teknologi ved NTNU satt i gang en energiutredning for idrettsanlegget Granåsen. Utredningen skal danne grunnlag for innovative anskaffelser og utviklingskontrakter av/for energiløsninger i utbyggingen …

Energiutredning for Granåsen Les mer »

Rådmann Trondheim kommune

Trondheim legger til rette for hydrogen

Hydrogen blir nødvendig i nullutslippssamfunnet og noen må gå foran Trondheim kommune har startet et prosjekt for å etablere et marked for hydrogendrivstoff i Trondheim. Det starter med at Sintef skal vurdere mulighetene og utfordringene i samarbeid med de kommunale enhetene Trondheim Eiendom og Trondheim bydrift, i tillegg til Trondheim Renholdsverk og TrønderTaxi. – Trondheim …

Trondheim legger til rette for hydrogen Les mer »