Siemens batterifabrikk i Trondheim åpnet 28. januar

Statsminister Erna Solberg åpnet fabrikken, som med sin batteriproduksjon kan gi et enormt teknologiskifte for nasjonal og internasjonal skipsflåte. Siemens plasserer seg i sentrum av el-revolusjonen gjennom storsatsingen på batteriproduksjon i Norge. Rundt 100 millioner kroner er investert i den hel-robotiserte fabrikken i Trondheim, som skal produsere batterimoduler både til offshore sektoren og marinemarkedet. Det […]

ASKO Midt-Norge tildelt energipris

ASKO Midt-Norge AS er vinnere av Trondheim kommunes energipris 2018 for sin satsniong på hydrogen og elektrifisering av transport. Utslipp fra transportsektoren utgjør en av samfunnets store miljøutfordringer. Ved sitt anlegg på Tiller fremstiller ASKO Midt-Norge hydrogen, ved hjelp av lokalprodusert solenergi og strøm fra vindkraftanlegg. – Dette representerer smart og fremtidsrettet energibruk, energiproduksjon og […]

Fornybarklyngen får Arena-status

I dag fikk Fornybarklyngen tildelt Arena-status og blir dermed en del av klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Dette er en stor annerkjennelse av arbeidet som er gjort i Fornybarklyngen så langt, og av klyngens videre utviklingspotensial. Statusen som Arenaklynge gir både deltakelse i et fagnettverk med andre klynger og et finansieringsbidrag til videre utvikling av klyngen. […]

Trondheim får Smart City prosjekt

Trondheim kommune og NTNU sitt smart city prosjekt «+ CityxChange» har i sterk konkurranse nådd til topps i EUs forskning og innovasjonsprogram Horizon 2020. Sammen med den irske byen Limerick har Trondheim søkt om å bli en “Smart City” innenfor EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Sju europeiske byer og 25 små og store bedrifter […]

Enova utlyser storskala demo

Enova lyser ut 200 millioner kroner til demonstrasjon i full skala for selskaper som vil samarbeide om nye løsninger i energisystemet. Støttetilbudet fra Enova er rettet mot dem som går i samarbeid med minst to andre selskaper, og som har et mål om å demonstrere ny teknologi, digitale løsninger, markedsløsninger eller forretningsmodeller som utnytter fleksibiliteten […]

Summer Innovation School

Innovasjonskurs med vekt på fornybar energi for studenter i sommerjobb, ansatte og andre interesserte i samarbeid med Engage på NTNU. Flere bedrifter i Fornybarklyngen ansetter sommerstudenter. I mange av sommeroppgavene ser man at egenskaper som omfatter evne til å tenke nytt, forretningsutvikling og arbeid i team er viktige. I samarbeid med Engage på NTNU har […]

Ny rapport: Hydrogen til hurtigbåter

En studie på hydrogenforsyning, kaianlegg og sikkerhet laget av SINTEF og Greensight for Trøndelag fylkeskommune Trøndelag Fylkeskommune ønsker å omstille hurtigbåtene på strekningen Trondheim – Kristiansund til nullutslipp fra neste kontraktsperiode som starter 1. januar 2022. Hydrogenteknologi kan muliggjøre denne omstillingen, men hva er den beste løsningen for hydrogenforsyning? Er kaianleggene egnet for bunkring av […]

Trondheim Smart City 2050

Trondheim kommune og NTNU søker for tredje gang EUs Horisont 2020 program om å bli Smart City. Trondheim og Limerick (Irland) skal være fyrtårnsbyer innen smart og bærekraftig byutvikling. Fem følgebyer og en rekke industrielle partnere er også involvert. De fem følgebyene er Sestao i Spania, Mesto Pisek i Tsjekkia, Smolyan i Bulgaria, Alba Iulia […]

Norge skal ta en ledende rolle innen elfly

Kommersielle ruter med elfly kan komme før 2030. Norges luftsportforbund og Avinor har kjøpt det første elektriske flyet og det kommer til Norge sommeren 2018. Med elektriske fly åpner det seg helt nye muligheter i luftfarten, og flere internasjonale produsenter jobber intenst med å utvikle elfly. Det er grunn til å tro at de første […]

Utviklingskontrakt for utslippsfri hurtigbåt

Trøndelag fylkeskommune utlyser utviklingskontrakt for utvikling av fremtidens nullutslipps hurtigbåt. Trøndelag fylkeskommune inviterer til deltagelse i før-kommersiell anskaffelsesprosess. Det vil bli gjennomført en konkurranse om ide og løsning for fremtidens nullutslipps hurtigbåt som skal betjene fylkeskommunenes tjenestebehov. Leveransen består av en konseptkonkretisering/prosjektbeskrivelse og en prosjektgjennomføring. Formålet med prosjektgjennomføringen vil være å demonstrere  at drift av […]

Fem av ni Pilot-E tildelinger til medlemmer i Fornybarklyngen

Etter hard konkurranse er Asko, Kongsberg Digital, Powel, Siemens og TrønderEnergi blant de ni som er tildelt støtte fra Pilot-E programmet. Etter hard konkurranse har ni prosjekter ledet av næringslivet mottatt 117 millioner kroner for å utvikle løsninger for utslippsfri transport på land og fremtidens digitaliserte energisystem. Fem av de ni prosjektene ledes av medlemmer […]

Energiutredning for Granåsen

Fornybarklyngen deltar i energiutredning for å finne innovative energiløsninger for Granåsen idrettsanlegg frem mot et mulig VM i 2023 Trondheim kommune har i samarbeid med SIAT – Senter for idrettsanlegg og teknologi ved NTNU satt i gang en energiutredning for idrettsanlegget Granåsen. Utredningen skal danne grunnlag for innovative anskaffelser og utviklingskontrakter av/for energiløsninger i utbyggingen […]

Energi blir en tjeneste

«Energi blir en tjeneste» sa konsernsjef Christian Stav i NTE til 40 tilhørere under frokostmøte i regi av Fornybarklyngen. Temaet var synet på fremtiden innen fornybar energi og Stav pekte på at strøm i form av kWh er et lavinteresseprodukt hvor det bare konkurreres på pris. Han forventer at effekt vil bli likeså viktig som […]

Trondheim legger til rette for hydrogen

Rådmann Trondheim kommune

Hydrogen blir nødvendig i nullutslippssamfunnet og noen må gå foran Trondheim kommune har startet et prosjekt for å etablere et marked for hydrogendrivstoff i Trondheim. Det starter med at Sintef skal vurdere mulighetene og utfordringene i samarbeid med de kommunale enhetene Trondheim Eiendom og Trondheim bydrift, i tillegg til Trondheim Renholdsverk og TrønderTaxi. – Trondheim […]