Akselererer grønn omstilling med flow-batterier

Klyngemedlem Bryte Batteries fra Trondheim er i ferd med å installere Norges første flow-batteri. Denne batteriteknologien er både mer brannsikker, miljøvennlig og holdbar enn litiumbatterier. Sikker og pålitelig energilagring er vesentlig for å lykkes med det grønne skiftet. Derfor satser Bryte på flow-batterier, en hittil ganske ukjent batteritype. Det startet i 2018 med en fascinasjon […]

Over 125 millioner kroner til hydrogenknutepunkt i Rørvik

Torsdag kunngjorde Enova en historisk satsing på hydrogen i maritim sektor;  1,12 mrd. kroner deles ut til hydrogenknutepunkt og fartøy. Prosjektet «Hydrogenknutepunkt Rørvik», ledet av NTE og H2 Marine med RENERGY og flere andre sentrale aktører på laget, får støtte på 125,7 millioner kroner. I tillegg får klyngemedlem TrønderEnergi og Statkraft støtte til deres prosjekt […]

REPowerEU på agendaen i Brussel

EU skal fristille seg fra russisk gass på kort tid, og det er dermed mye aktivitet i Brussel knyttet til EUs energistrategier. Øverst på agendaen er REPowerEU. – REPowerEU er EUs plan for å bli uavhengig av Russisk gass, og et felles Europeisk løft for rimeligere, sikrere og mer bærekraftig energi. Det forteller Ole Svendgård, […]

Landstrømsforum: Felles løsninger, felles gevinst

Manglende standarder og rammeverk er blant de største årsakene til at landstrøm ikke benyttes i større grad. Landstrømsforum jobber derfor med å etablere felles løsninger nasjonalt og internasjonalt. Den norske fiske- og kystskipsfarten slipper årlig ut 2,8 millioner tonn CO2. Det er 50 prosent av de samlede utslippene fra Norges personbiler. Derfor haster det med […]

Stort engasjement for utslippsfrie tog

Det er fremdeles togstrekninger i Norge som bruker diesel, blant annet Nordlandsbanen. Hvis klimamålene skal nås, begynner det å haste med å ta i bruk andre energiformer som drivstoff. Over 100 personer deltok i januar i et dialogseminar for å diskutere mulige energiløsninger for tog. Møtet ble arrangert av Jernbaneforum Trøndelag i samarbeid med RENERGY. […]

– Gjennom samarbeidet får vi grundig testing

AutoAgri og SAP Norge skal nå samarbeide. Formålet med samarbeidet er å kartlegge belastningen i strukturen i AutoAgris autonome traktor. Det er et viktig skritt mot å optimalisere den nyskapende traktoren. – Vi synes dette er superspennende! Det sier Development manager i SAP Norge, Martin Hasle. Etter å ha vært på leting etter prosjekter de […]

Kronikk: Slik kan vi få ren energi til fremtidens oppdrett

En offensiv og nytenkende oppdrettsnæring tar stadig nye steg for fremtidens utslippsfrie energiforsyning. Kronikken er skrevet av Kristian Henriksen – klyngeleder i NCE Aquatech Cluster og Thomas Bjørdal – rådgiver i RENERGY. Kronikken ble først publisert av tekfisk.no 08.02.21. Dagens Havbruksnæringen har et stort potensial for å optimalisere energiforbruket og kutte klimagassutslippene. Både økt optimalisering […]

Ida ansatt som EU-rådgiver

Første mars starter Ida Kallmyr Lerheim i jobben som EU-rådgiver i RENERGY. Lerheim kommer fra stillingen som EU-rådgiver ved fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk (IE) ved NTNU. Tidligere har hun jobbet i Innovasjon Norge og ved Trøndelags Europakontor. – Jeg er en skikkelig EU-nerd, forteller Lerheim. I 2014 fullførte hun en mastergrad i Europastudier ved […]

Se opptak fra webinar om innovative anskaffelser

Første februar arrangerte Forskningsrådet, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Direktoratet for økonomistyring et webinar om innovative anskaffelser og støttemuligheter. Nå kan du se opptak av webinaret. Webinaret tar blant annet for hva innovative anskaffelser er og hvordan de fungerer. Det gir også detaljert informasjon om de to prosjektformene Innovasjonspartnerskap og Førkommersiell anskaffelse, og hvordan du […]

Rapport: Optimal energibruk på oppdrettsanlegg

I forbindelse med prosjektet «Energi i Havbruk», initiert av fornybarklyngen RENERGYi samarbeid med havbruksklyngen NCE Aquatech Cluster, er det nå publisert en delrapport. Hovedformålet med rapporten er å spre kunnskap om energibruk i oppdrettsnæringen, samt øke bevisstheten og identifisere tiltak for mer effektiv energibruk. Det er store ambisjoner for næringen. I rapporten «Verdiskaping basert på […]

28 millioner til banebrytende hydrogenprosjekt i Trøndelag

Under Trøndelagsmøtet torsdag 14. januar kunngjorde statsminister Erna Solberg (H) en tildeling på i overkant av 28 millioner kroner til utvikling og bygging av verdens første havgående hydrogenfartøy. Det er ENOVA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet som står for tildelingen, gjennom Pilot-E-ordningen. Et konsortium bestående av teknologi- og industriaktører skal utvikle og bygge en hydrogenelektrisk arbeidsbåt […]

Investerer fem millioner kroner i Hark Technologies

Gründerbedriften Hark Technologies utvikler produkter og tjenester for å gi innsikt, optimalisering, og styring av strømforbruk. Nå har NTE investert fem millioner kroner i selskapet. Det melder shifter.no på sine nettsider. Daglig leder i Hark Technologies, Joar G. Harkestad forteller til nettsiden at han fikk ideen til et smart kontrollsystem for energioptimalisering da han var […]

120 millioner til NorthWind

11. desember annonserte Tina Bru at Forskningssenteret for miljøvennlig energi (FME) NorthWind blir støttet med til sammen NOK 120 millioner over åtte år. NorthWind skal bidra til lønnsom norsk eksportindustri innen havvind, nye grønne jobber, og vindkraft som respekterer natur og mennesker. Renergy er en av partnerne i NorthWind. – Dette er svært gledelig fordi samarbeidet […]

Energihub for nullutslipp i Trondheim havn – nå er første steg tatt

Hvordan kan en energi- og effektkrevende havn bygge opp et helhetlig, lavutslipp, energisystem? Det er dette Trondheim Havn, sammen med partnerne Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Tensio, Statkraft Varme og Trønderenergi vil finne svaret på. Trondheim kommune har i «Kommunedelplan: klima- og energi 2017 – 2030» en målsetning om å kutte direkte utslipp med 80 prosent […]

Asko er tildelt Næringslivets klimapris 2020

Prisen er et samarbeid mellom NHO, NTNU og Zero, og ble delt ut torsdag. Det melder NTB og E24.no – Den samlede effekten av tiltakene Asko har gjennomført, vil være svært stor i Norge, sier Marius Holm, daglig leder i Miljøstiftelsen Zero til nettstedet. Asko er Norges største grossist og får prisen for innsatsen med […]

Får støtte til prosjekt om klimavennlig utvikling

Et nytt prosjekt skal legge grunnlaget for klimavennlig utvikling av Kråkøya kysthavn og nærområdene. Nå har også Trøndelag fylkeskommune og Nærøysund til sammen bevilget 600 000 kroner til et prosjekt. Nærøysund er landets største havbrukskommune og en stor fiskerikommune med sjømatbedrifter som til sammen omsetter for over seks milliarder kroner. Den omfattende havbruks- og fiskeriaktiviteten skaper store […]

Kronprinsen ble imponert av AutoAgris førerløse traktor

H.K.H Kronprins Haakon hadde mange spørsmål da han besøkte AutoAgri, FI og Robotic Services i Vanvikan. Selvkjørende båter, førerløs traktor og det ubemannede kjøretøyet Fenris, var noe av det Kronprinsen fikk se under sitt besøk mandag. Bedriftene fikk også mulighet til å fortelle litt om hva de holder på med. AutoAgri fikk muligheten til å […]