TEst

Webinar om storskala hydrogenproduksjon

16. desember, 2020

TBA

TBA

16. desember, 2020

TBA

TBA

Mer informasjon kommer

Illustrasjon: Sintef – Grønn hydrogen

Sintef arrangerer en webinar-serie om grønn hydrogen tilknyttet flere store pågående prosjekter. Første webinaret i serien tar for seg pågående oppskalering av elektrolyseanlegg for storskala produksjon (GW), rettet mot industriell bruk. Det vil bli innlegg fra blant annet Shell og Statkraft.

Mer informasjon og påmelding til webinar-serien finner du på sidene til Sintef.

Del: