TEst

Webinar: HMS/Sikkerhet og reguleringer for havvind

26. januar, 2022

TBA

TBA

26. januar, 2022

TBA

TBA

Mer informasjon kommer

NorthWind, i samarbeid med WindCluster Norway og Norwegian Offshore Wind Cluster inviterer til webinar om HMS/sikkerhet og reguleringer for havvind.

Program

 • 09:00 Velkommen
 • 09:05 Torleif Husebø, (Petroleumstilsynet): PTILs tilsynsansvar og pågående arbeid med å etablere regelverk for sikkerhet og arbeidsmiljø knyttet til fornybar energiproduksjon til havs
  5 min spørsmål
 • 09:25 Øystein Joranger (Norsk Olje og Gass): En fremtidsrettet regulering av havvind 
  5 min spørsmål
 • 09:45 Ivar Alvik (UiO JUS): Noen betraktninger om filosofien bak sikkerhetsregelverket i petroleumsvirksomheten og overførbarhet til havvind 
  5 min spørsmål
 • 10:05 Henning Braaten (SINTEF Ocean): Sikre marine operasjoner for havvind – utvikling av metoder og verktøy 
  5 min spørsmål
 • 10:25 Avslutning og info om neste webinar

Meld deg på her

Del: