Konferanse

Trøndelagsmøtet

12. januar, 2023

– 13. januar, 2023

09:00

Scandic Hell

12. januar, 2023

– 13. januar, 2023

09:00

Scandic Hell

Trøndelagsmøtet er en årlig samfunnskonferanse der politikere, nærings- og arbeidsliv, institusjoner og andre interesserte samles til spennende foredrag, debatter, formelle og uformelle møter. Møtet byr på kunnskap, ideer, dialog og møter mellom mennesker.

Tematikken for møtet har undertittel «Brytningstid». Vi ser tegn til store endringer i strukturer etter pandemi og krigen i Ukraina. Transportlinjer, energimangel, sikkerhet, beredskap og lokalisering av produksjon forandrer seg. Dette er bakteppet når vi møtes i 12. og 13.januar på Scandic Hell hotel. Mangel på arbeidskraft, mangel på energi, sikkerhet og beredskap i vid forstand er tema under møtet.

Del: