TEst

Storstilt elektrifisering de neste 20 årene – valgene vi tar får konsekvenser

29. oktober, 2020

TBA

TBA

29. oktober, 2020

TBA

TBA

Mer informasjon kommer

Møt olje- og energiminister Tina Bru, vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund og et knippe skarpe hoder på NVEs webinar.

Arrangementet er gratis og krever ikke påmelding. Sendingen starter 08:55 på nve.no

Under webinaret vil NVE presenterer rapportene NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse for 2020 – 2040 og Elektrifiseringstiltak i Norge. Hva er konsekvensene for kraftsystemet?

Du får resultatene, sammenhengene og konsekvensene.

Del: