TEst

Åpent seminar: Energi i havbruk

30. november, 2022

TBA

TBA

30. november, 2022

TBA

TBA

Mer informasjon kommer

Onsdag 30. november inviterer RENERGY til åpent seminar om energi i havbruk. Der får du innsikt i de siste utviklingstrendene og verdifull kunnskap fra sentrale aktører innen energibransjen og havbruksnæringen som deler både fremtidsvisjoner og erfaringer fra pågående arbeid.

Innføring av nye energiløsninger og fornybare energibærere i havbruksnæringen vil bidra til å redusere og optimalisere energibruken samt kutte klimagassutslippene. Både teknologi, initiativ og lønnsomhet er til stede, og potensialet for mindre og mer effektivt energibruk er stort. Bærekraftige forretningsmodeller, fornybare energikonsepter og nye teknologier må utvikles og kommersialiseres.

Hvilke utfordringer må vi løse på veien? Og hvilke muligheter for forretningsutvikling og verdiskaping kan havbruksnæringen og energibransjen dra nytte av? Bli med på vårt åpne seminar om energi i havbruk for å møte bransjekolleger og bli litt klokere!

Tentativt program


Del 1:

 • 09:00: Introduksjon og velkommen
  ved klyngeleder Thomas Bjørdal, RENERGY
 • 09:15: Erfaringer med støtteordninger i havbrukssektoren, og tanker rundt fremtidige ordninger
  ved Roar Hugnes, Enova
 • 09:35: Kaffe og mingling
 • 09:55: Fornybar energi i havbruk: Energibærere for off-grid-løsninger og større fartøy
  ved Tomas Fiksdal, H2 Marine
 • 10:20: Erfaringer og anbefalinger fra Strømnettutvalget
  ved Tord Lien, NHO Trøndelag/Strømnettutvalget
 • 10:40: Kaffe og mingling

Del 2:

 • 11:00: Flytende solcellekraftverk skal forsyne oppdrett med fornybar energi året rundt
  ved Jan Erik Våge Klepp, Inseanergy
 • 11:25: Teknologisamarbeid som reduserer CO2-utslipp i oppdrettsnæring og senker totalbelastningen i strømnettet
  ved Torstein Nygård, Fjord Maritime, og Jakob Hæhre Krogsrud, NTE
 • 12:00: Lunsj

Slutt ca. kl. 13:00

Del: