Nettverksmøte

Oppstartsmøte regionalt nettverkt for kvinner i fornybarbransjen

14. september, 2023

11:00-13:00

Trondheim Maritime Senter

14. september, 2023

11:00-13:00

Trondheim Maritime Senter

Renergy inviterer engasjerte kvinner i fornybarbransjen i Trøndelag til lunsj og diskusjon.

Kun én av fem ansatte i kraftbransjen er kvinner. Det er både rom for, og behov for, flere faglig sterke kvinner i kraftbransjen.

Nasjonalt har Fornybar Norge organisert «Kraftkvinnene». Formålet er blant annet å delta i debatten – forme fornybarnæringen, bygge nettverk, synliggjøre kvinner og øke rekruttering av kvinner til fornybarnæringen.

Det er kommet forslag om et regionalt initiativ som kan sørge for jevn aktivitet gjennom året, og hvor regionale problemstillinger kan løftes frem. Renergy inviterer til lunsjmøte for oppstart av et regionalt nettverk.

Oppdatert program kommer!

Del: