TEst

Nettverkstreff: Energiinfrastruktur og hydrogen: klimavennlig teknologi for nye grønne industrier

8. november, 2022

TBA

TBA

8. november, 2022

TBA

TBA

Mer informasjon kommer

Norsk-Tysk Handelskammer inviterer til gratis nettverksarrangement med innovative løsninger fra Tyskland!

Norge står foran et grønt industriløft. I den anledning må landets energiinfrastruktur rustes for en fremtid tuftet på fornybar energi, grønne verdikjeder og reduserte utslipp. I denne omstillingen øker behovet for fornybar energi, modernisering av strømnettet samt økt fleksibilitet i energisystemet. Hydrogen produsert helt uten eller med svært lave utslipp vil også være en sentral bidragsyter for å oppnå betydelige utslippskutt i sektorer som industri og transport.

På dette nettverkstreffet tar vi for oss:

  • Hvilke teknologiløsninger det er behov for i de planlagte investeringene i energiinfrastruktur og nye grønne industrier i Norge 
  • Utviklingen av en forsyningskjede for hydrogen i Norge
  • Potensial for samarbeid mellom norske og tyske bedrifter 

Få et innblikk i nye, ambisiøse prosjekter og bli kjent med innovative bedrifter fra Tyskland innen bl.a. hydrogen, batteriteknologi og smart styring av energisystemer.

Seminaret og bedriftspresentasjonene er gratis og vil foregå på engelsk.

Del: