Arendalsuka

Smart maritim transport gjennom batterideling og autonomi

14. august, 2023

17:00-18:00

Arendalsuka, Samferdselsteltet

14. august, 2023

17:00-18:00

Arendalsuka, Samferdselsteltet

Grønne løsninger blir lønnsomme gjennom ny smart teknologi!

Norsk maritim industri omfatter verdens mest innovative bedrifter, kunnskapsmiljøer og arbeidsplasser.

Skipsindustrien står for en betydelig andel av de globale klimagassutslippene, og overgangen til batteridrevne skip og autonom teknologi kan redusere forurensningen betydelig. Dette er spesielt viktig i lys av behovet for å bekjempe klimaendringer og oppfylle internasjonale miljømål. Overgangen fra diesel til strøm er i praksis en effektutfordring.

Hvis vi bygger og forsterker nettet slik vi har gjort det tidligere vil regningen bli for stor, og prosessen ta alt for lang tid. Vi må gjøre det smart, og vi må bruke ny teknologi i alle ledd. Fra batterier som byttes i stedet for at de lades og tømmes hurtig, til algoritmer som sørger for at strømmen benyttes når det er ledig kapasitet, til flere anvendelser av det samme batteriet.

Autonomi spiller også en viktig rolle i muliggjøringen av smart maritim transport. Skip utstyrt med autonome systemer kan forbedre sikkerheten til sjøs ved å eliminere menneskelige feil og redusere risikoen for ulykker. De kan også optimalisere rutene og navigasjonen for å redusere drivstofforbruket og optimalisere ressursutnyttelsen.

For å industrialisere muliggjøringen av smart maritim transport gjennom batterideling og autonomi, er det flere nøkkelaspekter som må adresseres.

Det er det vi ønsker å ta tak i denne høyst relevante sesjonen med mange gode innlegg og en interessant paneldiskusjon.

Innledning Thomas Bjørdal, Klyngeleder Renergy Cluster

  • Erlend Hovland, Teknisk direktør Norled
  • Ann Iren Holm Rise, Markeds direktør Zeabuz 
  • Edith Nøkling, Administrerende direktør Kolumbus 
  • Kirsti Leirtrø (Ap) frå transport- og kommunikasjonskomiteen 

Moderator er Hanne Nettum Breivik, forretningsutvikler Statens vegevsen/Styreleder ITS Norway 

Arrangementet er en del av Arendalsuka og foregår i Samferdselsteltet. Arrangementet er et samarbeid mellom ITS Norway, Fremtidens Industri, Ocean Autonomy og RENERGY Cluster!

Del: